Translate

dimarts, 23 d’abril del 2013

EL DRAC I


L'ARQUETIPUS


El 
Drac (del llatí draco, i aquest del grec drakon, “escurçó” o “serp”) és un animal mitològic  que apareix en diverses formes a diferents cultures arreu del món, amb diferents simbolismes associats.
El tret comú de tots els Dracs és com en ells es fusionen de forma harmoniosa tot tipus de característiques d’animals de terra,mar i aire esdevenint la criatura més bella i imponent, que alhora representa el més perfecte equilibri entre l’ideal i l’horror. És un animal diví i l’únic digne d’ésser la icona emblema i guardià del poder de la natura. A més de poderós i respectable en algunes cultures també és posseïdor d’una gran saviesa i un gran significat espiritual.
El simbolisme al voltant del Drac és essencialment  el de la lluita. De la lluita de contraris, ja sigui entre el Drac i l’heroi o entre el Drac i un déu. Lluites en les quals el Drac assumeix dos papers oposats, el de devorador i el de guardià, amb una única arrel: el d’un ésser còsmic en espera, l’acció del qual implica la mort o el naixement d’un ordre universal. El Drac és símbol de l’animalitat salvatge que ha de ser dominada per l’energia disciplinada. Grans criatures monstruoses, potents serps de poders màgics i espirituals es presenten en el folklore o en la història de molts pobles .
librarian dractariEl naixement de la Paleontologia com a ciència, a partir del final del segle XVIII va aportar noves informacions sobre els Dracs al segle XIX. Aquests són els  Dracs que coneixem, fills de la tradició romànic-gòtica;  quedant així la “mítica” ancestralitat dels Dracs, en el més profund de l’inconscient i reduint-la a una dada que els situa en prehistòria.
La lluita Drac/cavaller amaga elements de prova iniciàtica. Hi ha un Drac cruel, mestre, fins i tot savi fruit del temps viscut. Aquest Drac–Caos és el punt d’origen dels estats immutables de l’ésser el Drac gaudeix d’una qualitat polimòrfica que, com a potencialitat ancestral, conté a les seves espires tot el cosmos, contenint així tots els elements constitutius i ens fa pensar en el que Eliade defineix com a “polisimbolísme” en la seva  conclusió del simbolisme lunar pel que al de les serps “les forces fecundes, de regeneració i d’immortalitat per metamorfosis” (cit: Allen 1982 150).

.....CONTINUA...

dilluns, 8 d’abril del 2013

DRACMAYCATQUI SOM


ENTENEM PER CULTURA TOTA AQUELLA INFORMACIÓ QUE NO ES TRANSMET GENÈTICAMENT 

I LA VINCULEM AL TERRITORI
(Rutes, activitats experimentals i sensorials, conferències)

PATRIMONI CULTURAL segons la Unesco

La Conferència Mundial de la UNESCO va definir d'aquesta manera la paraula Patrimoni:

El Patrimoni Cultural d'un poble comprèn les obres dels seus artistes, arquitectes, músics, escriptors i savis, així com les creacions anònimes, sorgides de l'ànima popular, i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no materials que expressen la creativitat d'aquest poble, la llengua, els ritus, les creences, els llocs  imonuments històrics, la literatura, les obres d'art i els arxius i biblioteques. Cada un de nosaltres té el seu Patrimoni.

Definició elaborada per la Conferència Mundial de la UNESCO sobre el patrimoni cultural, celebrada a Mèxic l'any 1982.*
   

"La cultura ... pot considerar-se ... com el conjunt dels trets distintius, espirituals i materials, intel•lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social. La cultura engloba, a més de les arts i les lletres, les formes de vida, els drets fonamentals l'ésser humà, els sistemes de valors, les tradicions i les creences. "


DIFERENTS NOCIONS DE CULTURA.

"La cultura o civilització, en sentit etnogràfic ampli, és aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, les costums i qualssevol altres hàbits i capacitats adquirits per l'home en tant que membre de la societat . "  Edward Tylor (1871).

"La cultura inclou totes les manifestacions dels hàbits socials d'una comunitat, les reaccions de l'individu en la mesura que es veuen afectades pels costums del grup en què viu, i els productes de les activitats humanes en la mesura que es veuen determinats per aquestes costums "  Franz Boes (1930)

"Aquesta herència social és el concepte clau de l'antropologia cultural, l'altra branca de l'estudi comparatiu de l'home. Normalment és denominada cultura en la moderna antropologia i en les ciències socials. (...) La cultura incloent els artefactes, els béns, els procediments tècnics, les idees, els hàbits i  els valors heretats. L'organització social no es pot comprendre veritablement excepte com una part de la cultura "  B. Malinoswki (1931)

"La cultura d’ una societat consisteix en tot allò que coneix o creu amb l’objectiu d'operar d'una manera acceptable sobre els seus membres. La cultura no és un fenomen material: no consisteix en coses, gent, conductes o emocions. És més aviat l’ organització de tot això. És la forma com la  gent estructura  la seva ment, els models que segueixen per percebre-les, de relacionar-les i d’ interpretar-les. " W. H. Goodenough (1957)

"La cultura fa referència al cos de tradicions socials adquirides que apareixen de forma rudimentària entre els mamífers, especialment entre els primats. Quan els antropòlegs parlen d'una cultura humana normalment es refereixen a l'estil de vida total, socialment adquirit, d'un grup de persones, que inclou les maneres pautades i recurrents de pensar, de sentir i d’actuar." M. Harris (1981)

"Cultura es refereix als valors que comparteixen els membres d'un grup donat, a les normes que són pactades  i als béns materials que són produïts. Els valors són ideals abstractes, mentre que les normes són principis definits o regles que les persones han de complir".  Anthony Giddens (1989)

CITES ANÒNIMES SOBRE CULTURA

•         Quan baixa el Sol de la cultura,  fins i tot els nans projecten grans ombres.

•         La cultura em persegueix ... però jo sóc més ràpid.


BIBLIOGRAFIA
* http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00309 de Cultura segons la UNESCO

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml
http://www.mundocitas.com/buscador/Cultura

1. Enciclopedia Universal Interactiva. Editorial Collier, 1997
2. BOHANNAN P. Y GLAZER M. "Antropología-Lecturas. Mc Graw -Hill", Madrid, 1993. Pág. 284
3. KAHN J. S. "El concepto de Cultura: Textos fundamentales", Editorial Anagrama, Barcelona.
4. KOTTAK, Conrad Phillip. "Antropología: Una Exploración de la Diversidad Humana". Mc Graw -Hill, Madrid, 1994, Pág. 35.
5. PAUL, Bohannan. "Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural", Akal Ediciones, Madrid 1992.
6. GEERTZ, Clifford. "La interpretación de las culturas". Editorial Gedisa, Barcelona, 1988.