Translate

dijous, 24 de setembre del 2015

MULTIVAC DRACMAY HEMEROTEC


DRACMAYCAT emulant als psicohistoriadors de la Fundació, des de la xarxa, tenim per objectiu que la informació ens torni el menys amnèsics i analfabets digitals possible.

I ho farem amb l’ajut de tots nosaltres fent xarxa.

Fixarem el fugisser coneixement en grups d’hemeroteques temàtiques. I així aquelles informacions que ens varen copsar o frapar sabrem on podem tornar a trobar-les i fins i tot es tracta de nodrir els següents grups tancats creant així una genèrica base de dades per a línies de recerca específiques que permetin que la informació estigui a l’abast en cada moment sense perdre’s en l’inabastable marasme de les dades virtuals a la xarxa. 

Multivac és el nom d'un ordinador fictici que apareix en moltes de les històries o contes d'Isaac Asimov, entre 1955 i 1975. D'acord amb la seva autobiografia In Memory Yet Green, Asimov va escollir el nom de Multivac com a referència UNIVAC, el primer ordinador “mainframe” (Computadora central) fabricada a US. Mentre que inicialment, Asimov va pensar el nom per referir-se a "Multiple vacuum tubes (tubs de buit múltiples)", en una de les últimes històries, "L'última pregunta", es llegeix que el sufix-ac vindria de "analog computer (computadora analògica) ".

Com la majoria de la tecnologia que Asimov descriu en la seva ficció, les especificacions de Multivac varien entre les seves diferents aparicions. En tots els casos, és un ordinador manegat pel govern, situat en instal·lacions subterrànies a gran profunditat com a mesura de seguretat, un superordinador d'un quilòmetre i mig de longitud. A diferència de les intel·ligències artificials representades en les seves sèries sobre Robots, la interfície de Multivac està mecanitzada i és impersonal - excepte en el relat "Tots els mals del món" -, consistint en complexes consoles de comandes que només uns pocs humans poden manegar.

Emulant als psicohistoriadors de la Fundació, des de la xarxa tenim per objectiu, que la informació ens torni el menys amnèsics i analfabets digitals possible. I ho farem amb l’ajut de tots nosaltres fent xarxa.

Fixarem el fugisser coneixement en grups d’hemeroteques temàtiques. I així aquelles informacions que ens varen copsar o frapar sabrem on podem tornar a trobar-les i fins i tot es tracta de nodrir els següents grups tancats creant així una genèrica base de dades per a línies de recerca específiques, que permetin que la informació estigui a l’abast de tothom en cada moment, sense perdre’s en l’inabastable marasme de les dades virtuals a la xarxa. 

Evidentment susceptibles de ser ampliats a més àmbits.


HEMEROTEC DRACMAY ANTHROPOLOGY

HEMEROTEC DRACMAY ARTCAT

HEMEROTEC DRACMAY CATALUNYA

HEMEROTEC DRACMAY ECOLOGY & NATURE

HEMEROTEC DRACMAY ESTEL·LAR & AEROSPACE

HEMEROTEC DRACMAY HUMOUR

HEMEROTEC DRACMAY LIBRARIAN

HEMEROTEC DRACMAY NEUROBIOLOGIST

HEMEROTEC DRACMAY NOÈTIC

HEMEROTEC DRACMAY PHILOSOPHY

HEMEROTEC DRACMAY QUÀNTIC & SCIENCE

HEMEROTEC DRACMAY SALUT & HEALTH

HEMEROTEC DRACMAY SOCIAL

HEMEROTEC DRACMAY TECHNOLOGY

HEMEROTEC DRACMAY ARCHITECTURE & DESIGN


©Mayte Duarte MMXV