Translate

QUI SOM

SOM IDENTITAT

SOM TRADICIÓ


SOM PATRIMONI


DRACMAYCAT, SOM CULTURA


info@dracmaycat.com 


ENTENEM PER CULTURA TOTA AQUELLA INFORMACIÓ QUE NO ES TRANSMET GENÈTICAMENT 

I LA VINCULEM AL TERRITORI
(Rutes, activitats experimentals i sensorials, conferències)

PATRIMONI CULTURAL segons la Unesco

La Conferència Mundial de la UNESCO va definir d'aquesta manera la paraula Patrimoni:

El Patrimoni Cultural d'un poble comprèn les obres dels seus artistes, arquitectes, músics, escriptors i savis, així com les creacions anònimes, sorgides de l'ànima popular, i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no materials que expressen la creativitat d'aquest poble, la llengua, els ritus, les creences, els llocs  imonuments històrics, la literatura, les obres d'art i els arxius i biblioteques. Cada un de nosaltres té el seu Patrimoni.

Definició elaborada per la Conferència Mundial de la UNESCO sobre el patrimoni cultural, celebrada a Mèxic l'any 1982.*
   

"La cultura ... pot considerar-se ... com el conjunt dels trets distintius, espirituals i materials, intel•lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social. La cultura engloba, a més de les arts i les lletres, les formes de vida, els drets fonamentals l'ésser humà, els sistemes de valors, les tradicions i les creences. "


DIFERENTS NOCIONS DE CULTURA.

"La cultura o civilització, en sentit etnogràfic ampli, és aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, les costums i qualssevol altres hàbits i capacitats adquirits per l'home en tant que membre de la societat . "  Edward Tylor (1871).

"La cultura inclou totes les manifestacions dels hàbits socials d'una comunitat, les reaccions de l'individu en la mesura que es veuen afectades pels costums del grup en què viu, i els productes de les activitats humanes en la mesura que es veuen determinats per aquestes costums "  Franz Boes (1930)

"Aquesta herència social és el concepte clau de l'antropologia cultural, l'altra branca de l'estudi comparatiu de l'home. Normalment és denominada cultura en la moderna antropologia i en les ciències socials. (...) La cultura incloent els artefactes, els béns, els procediments tècnics, les idees, els hàbits i  els valors heretats. L'organització social no es pot comprendre veritablement excepte com una part de la cultura "  B. Malinoswki (1931)

"La cultura d’ una societat consisteix en tot allò que coneix o creu amb l’objectiu d'operar d'una manera acceptable sobre els seus membres. La cultura no és un fenomen material: no consisteix en coses, gent, conductes o emocions. És més aviat l’ organització de tot això. És la forma com la  gent estructura  la seva ment, els models que segueixen per percebre-les, de relacionar-les i d’ interpretar-les. " W. H. Goodenough (1957)

"La cultura fa referència al cos de tradicions socials adquirides que apareixen de forma rudimentària entre els mamífers, especialment entre els primats. Quan els antropòlegs parlen d'una cultura humana normalment es refereixen a l'estil de vida total, socialment adquirit, d'un grup de persones, que inclou les maneres pautades i recurrents de pensar, de sentir i d’actuar." M. Harris (1981)

"Cultura es refereix als valors que comparteixen els membres d'un grup donat, a les normes que són pactades  i als béns materials que són produïts. Els valors són ideals abstractes, mentre que les normes són principis definits o regles que les persones han de complir".  Anthony Giddens (1989)

CITES ANÒNIMES SOBRE CULTURA

•         Quan baixa el Sol de la cultura,  fins i tot els nans projecten grans ombres.

•         La cultura em persegueix ... però jo sóc més ràpid.


BIBLIOGRAFIA
* http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00309 de Cultura segons la UNESCO

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml
http://www.mundocitas.com/buscador/Cultura

1. Enciclopedia Universal Interactiva. Editorial Collier, 1997
2. BOHANNAN P. Y GLAZER M. "Antropología-Lecturas. Mc Graw -Hill", Madrid, 1993. Pág. 284
3. KAHN J. S. "El concepto de Cultura: Textos fundamentales", Editorial Anagrama, Barcelona.
4. KOTTAK, Conrad Phillip. "Antropología: Una Exploración de la Diversidad Humana". Mc Graw -Hill, Madrid, 1994, Pág. 35.
5. PAUL, Bohannan. "Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural", Akal Ediciones, Madrid 1992.
6. GEERTZ, Clifford. "La interpretación de las culturas". Editorial Gedisa, Barcelona, 1988.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada